Tarieven

Gesprek (ca 50 minuten) … 60 euro per gesprek

U krijgt van mij een factuur en dient deze zelf binnen 14 dagen te voldoen.

Vergoedingen

Een kopie van de factuur kunt u sturen naar de zorgverzekeraar.

De meeste grote zorgverzekeraars vergoeden vaktherapie (gedeeltelijk) vanuit de aanvullende zorgverzekering. Vaktherapie valt dan onder ‘alternatieve geneeswijze en overige therapieën’.

Hier vindt u een lijst van verzekeraars die vaktherapie vergoeden. Daarbij wordt de hoogte van de vergoeding per polis vermeld.

Registraties en kwaliteit

Lid FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen)

Lid NVvMT (Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie)

Lid VvEd (Vereniging van Ervaringsdeskunigen). Lid nr 17056

Registratie in het Register Vaktherapie waarborgt mijn vakkennis en ontwikkeling. Registratienummer 113079.

Kamer van Koophandel registratie 24459730.

Klachtenprocedure

Volgt

Algemene voorwaarden

Volgen